بارها گفته ایم که امروز اختلافات مذهبیبین مسلمانان، شمشیری در دست دشمن است. این را چندباربگوییم؟ چرا بعضی گوش نمیکنند؟ / علنی کردن اختلافاتی که کینه ها را بیشتر میکند، کفران نعمتاست/در جلسه ها نباید کینه ها و اختلافات را طرح کرد.

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای

 

 

 یادداشت ویژه
فایل های صوتی

کتب منتشر شدهچه نیازی به نبی


سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»


خویشتن پنهان(شرح ده نکته از معرفت نفس)


اسماء حسنا، دريچه‌هاي نظر به حق


تمدن زا ئی شیعه


امام و مقام تعلیم به ملائک


جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی در فضای مدرنیسم
پرسش و پاسخ برگزیده

ویژه نامه


بیانات رهبرمعظم انقلاب در ديدار جمعى از بانوان برگزيده كشور
--------------------------

===============
روحیه ی تمدن سازی وعرفان اسلامی

(دغدغه ی اجتماعی عرفای نجف)

---------------------------------

انقلاب اسلامی و آینده تاریخی آن 
---------------------------------
حضور شعرا در آینده تاریخ مـــــا
---------------------------------
امام خمینیرضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه
و سلوک در تقدیر تاریخی زمانه

شرح کتاب

سلوک ذیل شخصیت امام خمینی ره " مدرسه معصومیه ی قم   

        فایل متنی       فایلصوتی

------------------------

لوح فشرده مجموعه

آثار استاد اصغر طاهرزاده

 ----------------------

آفت علمی که مراء افزاید

 ----------------------

فایل های صوتی:

شرح کتاب "چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی "

شرح کتاب "معاد ، بازگشت به جدی ترین زندگی"

شـــرح کتاب از برهـــان تا عرفـــان

شــرح کتاب " آداب الصلاة " امام خمینـی .ره.

شـــــرح کــــتاب فــــرهنگ مــــدرنیــته و تـــوهـــم

شــرح کــتاب ده نکـــته از مـــعرفت نفـــس

شرح کتاب"شرح حدیث جنود عقل و جهل" از امام خمینی(ره)

شرح حدیث عنوان بصری

جزوات
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
 • جزوات استاد طاهرزاده
اجتماعی فرهنگی سیاسی هنری
کتب کتب کتب کتب
فایلهای صوتی فایلهای صوتی فایلهای صوتی فایلهای صوتی
جزوات جزوات جزوات جزوات